Kapitał żelazny

Kapitał żelazny to nienaruszalne środki majątkowe zgromadzone przez organizację obywatelską dla których określono sformalizowane zasady gromadzenia i gospodarowania. Środki te są inwestowane oraz traktowane jako bezpieczny instrument do generowania dochodu, z którego organizacja czerpie zyski przeznaczane na realizację jej celów statutowych oraz zapewnienie stabilności instytucjonalnej i organizacyjnej.

Pracujmy razem dla chorych na raka krwi, białaczkę i szpiczaka. Jeśli podzielasz nasze zdanie o konieczności wsparcia chorych w nowy, lepszy sposób - prosimy wesprzyj nas finansowo.


 

Szansa dla Kierunku Zdrowie

Jako organizacja pożytku publicznego, co roku stajemy przed koniecznością nieustannej walki o środki na realizację celów statutowych. Taki proces znacznie ogranicza możliwości planowania oraz samą realizację pomocy Podopiecznym. Budowa kapitału w ramach tego programu pozwoli nam uruchomić narzędzie, które zapewni więcej informacji o możliwościach finansowania już na etapie planowania, jak również umożliwi ich realizację głównie ze środków pochodzących z zysku od inwestycji tego kapitału.

W ramach, tych środków wspieralibyśmy przede wszystkim niezależne inicjatywy pomocowe dla Pacjentów inne niż ujęte w działalności bieżącej.

Bazę stanowi kapitał zapasowy (utworzony Uchwałą Zarządu nr 05/2020 z dn. 19.03.2020r. w wysokości 1283,55 zł wraz z zapisem jego powiększania co 12 miesięcy o wysokość 10% przychodów stowarzyszenia z roku poprzedzającego okres rozliczeniowy).

 

Lubimy pomagać. Bardzo prosimy wesprzyjcie nas, żebyśmy mogli robić to co lubimy.

Program ma zapewnić samofinansowanie się organizacji non-profit. Program łączy świat biznesu ze światem potrzeb społecznych. Środki pozyskiwane w działaniach OS są przeznaczone na zasilenie kapitału żelaznego Kierunku Zdrowie, który pozwoli lepiej realizować specjalistyczną pomoc psychologiczną i edukacyjną, finansową i refundacyjną dla Pacjentów hematologicznych i ich Rodzin.

Odpowiedzialni Społecznie to program wspierający potrzebujących poprzez wzajemny rozwój społeczny pracowników, kadr menedżerskich, właścicieli firm, działaczy i społeczników w realizacji celów społecznych. Promuje on odpowiedzialność społeczną jako standard funkcjonowania każdej firmy i organizacji.

 

Działać niezależnie - metoda inna niż wszystkie.

Program ma zapewnić samofinansowanie się organizacji non-profit. Program łączy świat biznesu ze światem potrzeb społecznych. Środki pozyskiwane w działaniach OS są przeznaczone na zasilenie kapitału żelaznego Kierunku Zdrowie, który pozwoli lepiej realizować specjalistyczną pomoc psychologiczną i edukacyjną, finansową i refundacyjną dla Pacjentów hematologicznych i ich Rodzin.

Odpowiedzialni Społecznie to program wspierający potrzebujących poprzez wzajemny rozwój społeczny pracowników, kadr menedżerskich, właścicieli firm, działaczy i społeczników w realizacji celów społecznych. Promuje on odpowiedzialność społeczną jako standard funkcjonowania każdej firmy i organizacji.

  • Wesprzyj finansowo
  • Zostań Wolontariuszem
  • Zgłoś się do Programu
  • Przeprowadź akcję
Zebrano 15,690.0 zł
Cel 500,000.0 zł
Zebrano 3.14%
Darczyńcy 10
Zaloguj

Wpłać online

Krok 1Wybierz kwotę wsparcia

Krok 3Wybierz formę płatności

Newsletter

Zbieraj wiadomości & aktualizacje